Usposabljanje za varno delo NaVišini

 

       

   

USPOSABLJANJE ZA DELA NA TEŽKO DOSTOPNIH MESTIH Z UPORABO VRVNE TEHNIKE – VRVNI DOSTOP – 1. Stopnja, 2. Stopnja in 3. Stopnja

Namen usposabljanja je, da kandidati pridobijo znanje pravilnega in učinkovitega dostopa in varovanja pri delu na višini z uporabo vrvne tehnike. Izhodišče je uporaba delovne in varovalne vrvi, kot dveh ločenih enot, po smernicah IRATA.
 

   

USPOSABLJENJE ZA DELO NA STREHI

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki delo opravljajo na strehah: krovci, tesarji, vzdrževalci in monterji na strehah (fotovoltaika, dimnikarji, kleparji,…)

   

USPOSABLJANJE ZA POSTAVITEV, ODSTRANITEV IN DELO NA KLASIČNIH GRADBENIH ODRIH

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki skrbijo za montažo in demontažo klasičnih gradbenih odrov in opravljajo delo na njih.

   

USPOSABLJANJE ZA DELO NA MOBILNI DVIŽNI PLOŠČADI

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki delo opravljajo na mobilnih dvižnih ploščadih.
 

   

USPOSABLJANJE ZA VZDRŽEVALNA DELA V INDUSTRIJI

Usposabljanje je namenjeno vzdrževalcem v industriji, katerih delo poteka na višini.

   

EVAKUACIJA IZ VIŠINE – SAMOREŠEVANJE

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki svoje delo opravljajo na žerjavih, mobilnih dvižnih ploščadih, namenskih dvigalih v skladiščih, žičnicah,…

 
   

USPOSABLJANJE ZA DELO NA ENERGETSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH STOLPIH

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki vsakodnevno ali priložnostno opravljajo dela na energetskih in komunikacijskih stolpih.
 

 
   

USPOSABLJANJE PRILAGOJENO ZAHTEVAM UPORABNIKA

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki potrebujejo specifičnia znanja glede na okolje v katerem delujejo. Program je popolnoma prilagojen uporabniku in njegovim željam.

 
 

 

 

 

 

Rastroj dela na višini
teentube18.vip