Sanacija AB konstrukcij
 

Ker se beton izdeluje iz anorganskih sestavin, je dolgo  veljalo, da je neuni?ljiv. Zaradi takega prepri?anja so mnogi gradbeniki zanemarili tudi osnovna na?ela, ki bi zagotavljala njegovo trajnejšo odpornost. Posledica tega je, da se že po 10 letih na ve?ini betonov pokažejo o?itni znaki propadanja.

Sanacija armirano betonskih konstrukcij se lahko pri?ne šele takrat, ko se opravi temeljiti ogled in ugotovi vzroke poškodb same konstrukcije.  Le na tak na?in se lahko podajo pravilne smernice sanacije.

Izvajamo sanacije vseh vrst armirano betonskih konstrukcij na višini. Poskrbimo za kvalitetno in strokovno izvedbo dela.

 

Pri sanacijah v grobem izvajamo slede?e faze:

 

  • odstranjevanje slabega betona
  • visokotla?no ?iš?enje
  • ?iš?enje in zaš?ita armature
  • zidanje – groba sanacijska malta
  • zidanje – fina sanacijska malta
  • fugiranje spojev
  • nanos predpremaza
  • nanos zaš?itne elasti?ne barve (barva po želji)

 

Uporabljamo kvalitetne namenske materiale proizvajalca MAPEI in smo v tesnem sodelovanju z njihovo tehni?no službo.

  

 
  
 
 

Rastroj dela na višini
teentube18.vip