Opravljamo montaže, vzdrževanje in demontaže raznovrstnih konstrukcij na višini.

 

Sem spadajo naslednja dela:
 

  • nameš?anje manjših in ve?jih konstrukcij za oglasne table, panoje, ...
  • vzdrževanje, zamenjava in odstranitev oglasnih tabel, panojev,...
  • montaža, vzdrževanje in demontaža son?nih celic
  • nameš?anje, vzdrževanje in odstranitev svetilnih elementov
  • postavitev zaš?it proti pticam
  • namestitev in vzdrževanje snegolovcev
  • telekomunikacijski sistemi
  • novoletne dekoracije
  • ostalo

 

   
 
 

Rastroj dela na višini
teentube18.vip