Reference

Nae reference:  - spodaj si lahko ogledate nekaj naih e opravljenih del

 

 

 

STOLPNICA Partizanska c. 47, KOFJA LOKA
sanacija in toplotna izolacija toplotnih mostov 104. parapetov in 4. vertikalna stebra - fasadni sistem Weber

  

Parapeti in stebri 

Odstranjevanje stare kovinske fasade, odstranjen slab beton, visokotla?no ?i?enje betona, za?ita armature, grobo zidanje, polaganje izolacije, utrjevanje z lepilom in mreico, nanos barvnega zaklju?nega sloja, montaa in zatesnitev okenskih polic.

<galerija slik>


 

 

STOLPNICA Partizanska c. 46, KOFJA LOKA

JZ-vertikalna linija balkonov
SZ-vertikalna linija balkonov
JV-vertikalna linija balkonov
SV-vertikalna linija balkonov

Celovita sanacija zunanjih delov balkonov. Odstranjen slab beton, visokotla?no ?i?enje betona, za?ita armature, grobo in fino zidanje, hidroizolacija izpostavljenih delov, kitanje spojev in barvanje z elasti?no barvo za beton.
 

 

STOLPNICA Podlubnik 161, KOFJA LOKA

JZ-vertikalna linija balkonov
JZ-vertikalni steber
JV-vertikalna linija balkonov
SZ-vertikalna linija balkonov
SZ-vertikalni steber
fasadni podzidek - cokel

Celovita sanacija zunanjih delov balkonov in fasadnega podzidka. Odstranjen slab beton, visokotla?no ?i?enje betona, za?ita armature, grobo in fino zidanje, hidroizolacija izpostavljenih delov, kitanje spojev in barvanje z elasti?no barvo za beton.
 

 

MENJAVA ARNIC, DIMNIK LE-TEHNIKA d.o.o., KRANJ

Menjava arnic v reflektorjih za osvetljevanje reklamnih panojev na dimniku podjetja Le-Tehnika d.o.o. v Kranju. Ob menjavi arnic smo o?istili stekla reflektorjev in morebitne znake iztroenosti.

<galerija slik>

 

HIDROELEKTRARNA BLANCA, SEVNICA

Ro?no in visokotla?no ?i?enje zapornice izto?nega polja 2.
 

 

CERKEV SVETI VOLBENK, LOG V POLJANSKI DOLINI

Sanacija in barvanje z materiali za sanacijo zgodovinskih objektov, ki imajo enake fizikalne in mehanske lastnosti kot prvotno uporabljena gradiva (veziva) na osnovi apna in pucolanskih zemljin, ki so se uporabljale pred portland cementom.
 

 

HIDROIZOLACIJA ?RPALI?A in VODOHRAMA, ZG. HOTI?

Celovita izvedba hidroizolacije novogradnje - ?rpali?a in dveh vodohramov za potrebe pitne vode v KS Hoti?. Dela so vsebovala slede? faze:

  • priprava podlage z visokotla?nim vodnim ?i?enjem
  • izvedba tesnenja intalacijskih prebojev
  • bandairanje vogalnih spojev
  • dvakratni nanos cementne malte za gibko tesnost  s certifikatom za pitno vodo 
Naro?nik: KS Zgornji Hoti?

<galerija slik>

 

SANACIJA NADSTREKA STAREJE VILE , KOFJA LOKA

Celovita sanacija nadstreka stareje vile. Zgradil jo je Ljubljanski podjetnik Matko Curk, (1885-1953), zidarski mojster po rodu iz Vipavske doline, ki je v tistem ?asu uresni?il veliko Ple?nikovih zamisli, med drugimi tudi NUK.
Sanacija je zajemala odstranjevanje slabega razpokanega betona, visokotla?no ?i?enje betona, dodatno oja?anje in za?ita armature, montaa po obstoje?i meri narejenega opaa, grobo, fino zidanje in barvanje z elasti?no barvo za beton.

 

 

VETERNE ELEKTRARNE, REETEC, BREMERHAVEN, NEM?IJA

Ogled servisnih dostopov na vetrnicah in proizvodnje vetrnih elektrarn.
 

 

STOLPNICA Partizanska c. 45, KOFJA LOKA

Sanacija odkapnih robov pred montao za?itne plo?evine.
Montaa zas?itne plo?evine na parapet.

 

KAPNICA, GRUDNICA

Sanacija zunanjosti in notranjosti kapnice iz leta 1874 in napeljava intalacije za dostop meteornih vod.
 

 

STOLPNICA Partizanska c. 47, KOFJA LOKA

JZ-vertikalna linija balkonov
SZ-vertikalna linija balkonov
SV-vertikalna linija balkonov
JV-vertikalna linija balkonov

Celovita sanacija zunanjih delov balkonov. Odstranjen slab beton, visokotla?no ?i?enje betona, za?ita armature, grobo in fino zidanje, hidroizolacija izpostavljenih delov, kitanje spojev in barvanje z elasti?no barvo za beton.
 

 

ENERGETIKA LJUBLJANA

Montaa nosilne konstrukcije in son?nih celic za 5. najve?jo son?no elektrarno v Sloveniji, name?eno na strehi podjetja Energetika Ljubljana.

 

VELEBLAGOVNICA NAMA, LJUBLJANA

Lepljenje okrasnih barvnih folij na stekleno fasado.

 

SMU?ARSKA I?NICA, SMU?I?E STARI VRH

Name?anje reklamnih tabel na stebre nove est-sedenice na smu?i?u Stari vrh.
 

 

POPRAVILO KOVINSKE FASADE, ELEAiC, LJUBLJANA

Popravilo kovinske fasade poslovne hie na Dunajski cesti v Ljubljani

<galerija slik>

 

REZERVOAR ZA PITNO VODO, Podlubnik, KOFJA LOKA

Sanacija rezervoarja za pitno vodo in izvedba hidroizolacije s osmotsko cementno malto s slovenskim certifikatom za pitno vodo.
 

 

HIDROELEKTRARNA BLANCA, SEVNICA

Namestitev ?epov (pod vodo - na globini 9m) za dvig zapornic izto?nega polja 2.
 

 

KAPNICA, MALA VAS

Popolna sanacija in hidroizolacija preko 100 let stare kapnice. Hidroizolacija je bila izvedena z osmotsko cementno malto s slovenskim certifikatom za pitno vodo.
 

 

LADJA DARYA, LUKA KOPER

Podvodno varjenje - namestitev plo?e na ladijski trup na zunanji strani.
  

DIFA d.o.o., KOFJA LOKA

Celovito ?i?enje sten, stropov, steklenih povrin in mehani?nih naprav (portalna dvigala, elektrointalacije,...).

?i?enje in pregled bazena za hladilno teko?ino - podvodna dela.
<galerija slik>

 

MONTAA ZA?ITNE PLO?EVINE - PARAPET

stolpnici Partizanska 40 in 45
stolpnice Podlubnik 153, 160 in 162

 

POSEK BORA, VILTUKI GRAD, Spodnji slemen, MARIBOR

Posek starega borovca z uporabo vrvne tehnike.
<galerija slik>

 

GASILSKI DOM PGD STARA LOKA, KOFJA LOKA

Namestitev novoletne dekoracije na gasilski dom PGD Stara Loka.
 

 

GRAD JABLE (HABACH), LOKA PRI MENGU

Bruenje in barvanje fr?ad.

 

PORTNA DVORANA PODEN, KOFJA LOKA

?i?enje nosilnih stebrov strehe v portni dvorani Poden.

 

STANOVANJSKI BLOK NA KLOBOVSOVI, KOFJA LOKA

Montaa snegolovcev na strehi stanovanjskega bloka, kjer ni moen dostop z lestvijo, dvino plo?adjo itd....

 

STANOVANJSKI BLOK, PODBRDO

Bruenje in barvanje opaa.

 

ITO, LJUBLJANA

Namestitev sidri? na zunanji strani silosov.

     
     

 

 Rastroj dela na višini
teentube18.vip