Reference

Naše reference:  - spodaj si lahko ogledate nekaj naših že opravljenih del

 

 

 

STOLPNICA Partizanska c. 47, ŠKOFJA LOKA
sanacija in toplotna izolacija toplotnih mostov 104. parapetov in 4. vertikalna stebra - fasadni sistem Weber

  

Parapeti in stebri 

Odstranjevanje stare kovinske fasade, odstranjen slab beton, visokotlačno čiščenje betona, zaščita armature, grobo zidanje, polaganje izolacije, utrjevanje z lepilom in mrežico, nanos barvnega zaključnega sloja, montaža in zatesnitev okenskih polic.

<galerija slik>


 

 

STOLPNICA Partizanska c. 46, ŠKOFJA LOKA

JZ-vertikalna linija balkonov
SZ-vertikalna linija balkonov
JV-vertikalna linija balkonov
SV-vertikalna linija balkonov

Celovita sanacija zunanjih delov balkonov. Odstranjen slab beton, visokotlačno čiščenje betona, zaščita armature, grobo in fino zidanje, hidroizolacija izpostavljenih delov, kitanje spojev in barvanje z elastično barvo za beton.
 

 

STOLPNICA Podlubnik 161, ŠKOFJA LOKA

JZ-vertikalna linija balkonov
JZ-vertikalni steber
JV-vertikalna linija balkonov
SZ-vertikalna linija balkonov
SZ-vertikalni steber
fasadni podzidek - cokel

Celovita sanacija zunanjih delov balkonov in fasadnega podzidka. Odstranjen slab beton, visokotlačno čiščenje betona, zaščita armature, grobo in fino zidanje, hidroizolacija izpostavljenih delov, kitanje spojev in barvanje z elastično barvo za beton.
 

 

MENJAVA ŽARNIC, DIMNIK LE-TEHNIKA d.o.o., KRANJ

Menjava žarnic v reflektorjih za osvetljevanje reklamnih panojev na dimniku podjetja Le-Tehnika d.o.o. v Kranju. Ob menjavi žarnic smo očistili stekla reflektorjev in morebitne znake iztrošenosti.

<galerija slik>

 

HIDROELEKTRARNA BLANCA, SEVNICA

Ročno in visokotlačno čiščenje zapornice iztočnega polja 2.
 

 

CERKEV SVETI VOLBENK, LOG V POLJANSKI DOLINI

Sanacija in barvanje z materiali za sanacijo zgodovinskih objektov, ki imajo enake fizikalne in mehanske lastnosti kot prvotno uporabljena gradiva (veziva) na osnovi apna in pucolanskih zemljin, ki so se uporabljale pred portland cementom.
 

 

HIDROIZOLACIJA ČRPALIŠČA in VODOHRAMA, ZG. HOTIČ

Celovita izvedba hidroizolacije novogradnje - črpališča in dveh vodohramov za potrebe pitne vode v KS Hotič. Dela so vsebovala sledeč faze:

  • priprava podlage z visokotlačnim vodnim čiščenjem
  • izvedba tesnenja inštalacijskih prebojev
  • bandažiranje vogalnih spojev
  • dvakratni nanos cementne malte za gibko tesnost  s certifikatom za pitno vodo 
Naročnik: KS Zgornji Hotič

<galerija slik>

 

SANACIJA NADSTREŠKA STAREJŠE VILE , ŠKOFJA LOKA

Celovita sanacija nadstreška starejše vile. Zgradil jo je Ljubljanski podjetnik Matko Curk, (1885-1953), zidarski mojster po rodu iz Vipavske doline, ki je v tistem času uresničil veliko Plečnikovih zamisli, med drugimi tudi NUK.
Sanacija je zajemala odstranjevanje slabega razpokanega betona, visokotlačno čiščenje betona, dodatno ojačanje in zaščita armature, montaža po obstoječi meri narejenega opaža, grobo, fino zidanje in barvanje z elastično barvo za beton.

 

 

VETERNE ELEKTRARNE, REETEC, BREMERHAVEN, NEMČIJA

Ogled servisnih dostopov na vetrnicah in proizvodnje vetrnih elektrarn.
 

 

STOLPNICA Partizanska c. 45, ŠKOFJA LOKA

Sanacija odkapnih robov pred montažo zaščitne pločevine.
Montaža zasčitne pločevine na parapet.

 

KAPNICA, GRUDNICA

Sanacija zunanjosti in notranjosti kapnice iz leta 1874 in napeljava inštalacije za dostop meteornih vod.
 

 

STOLPNICA Partizanska c. 47, ŠKOFJA LOKA

JZ-vertikalna linija balkonov
SZ-vertikalna linija balkonov
SV-vertikalna linija balkonov
JV-vertikalna linija balkonov

Celovita sanacija zunanjih delov balkonov. Odstranjen slab beton, visokotlačno čiščenje betona, zaščita armature, grobo in fino zidanje, hidroizolacija izpostavljenih delov, kitanje spojev in barvanje z elastično barvo za beton.
 

 

ENERGETIKA LJUBLJANA

Montaža nosilne konstrukcije in sončnih celic za 5. največjo sončno elektrarno v Sloveniji, nameščeno na strehi podjetja Energetika Ljubljana.

 

VELEBLAGOVNICA NAMA, LJUBLJANA

Lepljenje okrasnih barvnih folij na stekleno fasado.

 

SMUČARSKA ŽIČNICA, SMUČIŠČE STARI VRH

Nameščanje reklamnih tabel na stebre nove šest-sedežnice na smučišču Stari vrh.
 

 

POPRAVILO KOVINSKE FASADE, ELEAiC, LJUBLJANA

Popravilo kovinske fasade poslovne hiše na Dunajski cesti v Ljubljani

<galerija slik>

 

REZERVOAR ZA PITNO VODO, Podlubnik, ŠKOFJA LOKA

Sanacija rezervoarja za pitno vodo in izvedba hidroizolacije s osmotsko cementno malto s slovenskim certifikatom za pitno vodo.
 

 

HIDROELEKTRARNA BLANCA, SEVNICA

Namestitev čepov (pod vodo - na globini 9m) za dvig zapornic iztočnega polja 2.
 

 

KAPNICA, MALA VAS

Popolna sanacija in hidroizolacija preko 100 let stare kapnice. Hidroizolacija je bila izvedena z osmotsko cementno malto s slovenskim certifikatom za pitno vodo.
 

 

LADJA DARYA, LUKA KOPER

Podvodno varjenje - namestitev plošče na ladijski trup na zunanji strani.
  

DIFA d.o.o., ŠKOFJA LOKA

Celovito čiščenje sten, stropov, steklenih površin in mehaničnih naprav (portalna dvigala, elektroinštalacije,...).

Čiščenje in pregled bazena za hladilno tekočino - podvodna dela.
<galerija slik>

 

MONTAŽA ZAŠČITNE PLOČEVINE - PARAPET

stolpnici Partizanska 40 in 45
stolpnice Podlubnik 153, 160 in 162

 

POSEK BORA, VILTUŠKI GRAD, Spodnji slemen, MARIBOR

Posek starega borovca z uporabo vrvne tehnike.
<galerija slik>

 

GASILSKI DOM PGD STARA LOKA, ŠKOFJA LOKA

Namestitev novoletne dekoracije na gasilski dom PGD Stara Loka.
 

 

GRAD JABLE (HABACH), LOKA PRI MENGŠU

Brušenje in barvanje frčad.

 

ŠPORTNA DVORANA PODEN, ŠKOFJA LOKA

Čiščenje nosilnih stebrov strehe v športni dvorani Poden.

 

STANOVANJSKI BLOK NA KLOBOVSOVI, ŠKOFJA LOKA

Montaža snegolovcev na strehi stanovanjskega bloka, kjer ni možen dostop z lestvijo, dvižno ploščadjo itd....

 

STANOVANJSKI BLOK, PODBRDO

Brušenje in barvanje opaža.

 

ŽITO, LJUBLJANA

Namestitev sidrišč na zunanji strani silosov.

     
     

 

 Rastroj dela na višini
teentube18.vip